معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- اخبار
جلسه شورای صنفی با مسئولان فرهنگی دانشگاه برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 

جلسه شورای صنفی با مسئولان فرهنگی دانشگاه برگزار شد


برای مشاهد خبر اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=15.1038.41954.fa
برگشت به اصل مطلب