معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- اخبار
از هفته آینده آزمایشات مربوط به کرونا ویروس در زنجان انجام خواهد شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ارتباط تلفنی با رادیو زنجان؛

از هفته آینده آزمایشات مربوط به  کرونا ویروس در زنجان انجام خواهد شد.


برای مشاهده خبر اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=15.1038.44041.fa
برگشت به اصل مطلب