معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- اخبار
در خصوص اقدامات آموزشی جهت عموم مردم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 

در خصوص اقدامات آموزشی جهت عموم مردم

جلسه مشترک نمایندگان تشکلهای دانشجویی،کانونها و دبیران مفدا با معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه برگزار شد.


برای مشاهده خبر اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=15.1038.44042.fa
برگشت به اصل مطلب