معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- اخبار
برگزاری چهارمین کرسی آزاد اندیشی دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

چهارمین کرسی آز اد اندیشی دانشگاه روز شنبه 9/12/91 از ساعت 21 تا 30/23 با حضور پرشورو گسترده دانشجویان در سالن اجتماعات دانشکده پزشکی و با موضوع ( حجاب و عفاف ) برگزار گردید . در این برنامه دانشجویان مباحث خود را با دو سوال ،حجاب قلعه یا زندان؟ و همچنین ، مرد نگاهش را حفظ کند یا زن حجابش را ؟ شروع کردند.  10 نفر از دانشجویان هر کدام به مدت 5 دقیقه دیدگاه ها و نظرات خودشان را مطرح کردند و جناب آقای محمد شاهرخ همدانی به عنوان استاد و داور کرسی به جمع بندی دیدگاهها و نظرات دانشجویان پرداختند و در آخر برنامه نیز حاج آقا شاهرخ مشاور محترم فرهنگی وزارت متبوع صحبت های خود را در مورد حجاب و عفاف از دیدگاه اسلام ارائه نمودند .

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=15.1038.6563.fa
برگشت به اصل مطلب