معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- معاون فرهنگی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اطلاعات شخصی

  نام : حسین

  نام خانوادگی: عمارلو

  * شماره تلفن همراه (موبایل): 09126422771

  * آدرس پست الکترونیکی: h_ammarlooyahoo.cimسوابق تحصیلی

 دکترای عمومی : دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1377-1370

دوره تخصص بیماریهای داخلی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1390-1386

دوره فوق تخصص خون و انکولوژی بالینی: دانشگاه علوم پزشکی تهران 1397-1394


سوابق اجرایی:
* دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی در دوره پزشکی عمومی
* عضو شورای شهر طارم
* رئیس بیمارستان شهدای طارم
* مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان 
* رئیس نظام پزشکی شهرستان خدابنده
* عضو کنونی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=15.15705.9814.fa
برگشت به اصل مطلب