معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- معرفی پرسنل
معاونت دانشجویی و فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  همکاران معاونت فرهنگی و امور دانشجویی

   

  مدیر امور دانشجویی: دکتر فاطمه باقری

  پست الکترونیک: elena ۸۵۹۱ ymail.com

             AWT IMAGE          

  مدیر فرهنگی : 
پست الکترونیک: 

  

  دبیر کمیته انضباطی: یوسف قنبری

  پست الکترونیک: 

AWT IMAGE  

 کارشناس شورای انضباطی خواهران: خانم رقیه جعفری

   امین اموال : محمد رضا مهاجری

  مسئول دفتر معاونت: قاسم الماسی

AWT IMAGE 

  مسئول خوابگاه های خواهران: خانم سمیه فلاحی

  مسئول خوابگاه ها: مهدی شهیدی

  امور عمومی و خدماتی

  

 مدیر امور عمومی:  نوحعلی کریمی

مسئول کارگزینی : خانم فاطمه عزتی


راننده: اسمعیل حیدری

  

  مسئول دبیرخانه و تایپیست: خانم فاطمه قربانی

  کارشناس امور عمومی: 

  خدمات: رحیم رزاقی

  امور رفاهی

  کارشناس امور رفاهی: روح الله کابلی

  AWT IMAGE

  کاردان امور رفاهی: خانم نگین باباخانی

  

 کارشناس بهداشت محیط کار:

  

  اداره تغذیه

  مسئول اداره تغذیه: سعید محمدیان

  AWT IMAGE

  متصدی امور تغذیه: رقیه حسینی صبائی

  متصدی امور تغذیه: مجید اصغری

  انباردار : رضا میهن دوست

  اداره مشاوره دانشجویی

  مسئول اداره مشاوره دانشجویی: خانم ندا محمدبیگی (کارشناس  روانشناسی بالینی)

  

   کارشناس روانشناسی: زهرا باقری

  

 کارشناس مددکار اجتماعی: خانم ژیلا معصومی

  به مدت ۵/۲ سال در بیمارستان ولیعصر(عج) به عنوان مدکار_

  کارشناس مدکار اجتماعی در اداره مشاوره دانشگاه از سال ۸۸ تا کنون

 امور فرهنگی

  

  کارشناس امور فرهنگی:سهیل پتیام

 کارشناس امور فرهنگی: نورالدین رفیعی

  

  مدیر مفدا : خانم خدیجه بیات

  کارشناس مفدا : محسن فتحی

 کارشناس امور فرهنگی: خانم شهلا رسولی

مسئول قرآن و عترت امر فرهنگی: نرگس بیات

 کارشناس فرهنگی: خانم شیرین جوزی

  تربیت بدنی 

سرپرست تربیت بدنی: سعید احمدی

  AWT IMAGE

متصدی امور تربیت بدنی: خانم زهرا ایده لویی

متصدی امور تربیت بدنی: رضا خدایی

  AWT IMAGE

  امور مالی

  مسئول امور مالی و ذیحسابی: اکرم محمدی

  

  کارشناس امور مالی: نسرین عباسی

  

  

  

  کارشناس امور مالی: ندا توکلی

  

  

  کارپرداز: محمد حیدری

AWT IMAGE

  

  کارپرداز تغذیه: بهمن معظم

  

  مسئول ( IT ): مرتضی حاتمی

  پست الکترونیک : hatami.m۵۸gmail.com

  AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=15.2251.1880.fa
برگشت به اصل مطلب