معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- اخبار جشنواره ها
کسب مقام اول عکاسی بخش هنری شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  جناب آقای علی عظیمی نژاد

  دانشجوی محترم رشته پرستاری

 

کسب مقام اول عکاسی بخش هنری « شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در کاشان » را به شما و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نمائیم .
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=15.3492.3666.fa
برگشت به اصل مطلب