گروه رادیولوژی- اعضاء هیات علمی
اعضاء هیات علمی گروه رادیولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/23 | 

اعضای گروه :

 1- دکتر بهزاد معماری (متخصص رادیولوژی و عضو هیئت علمی)

 2- دکتر مسعود محمدیان (متخصص رادیولوژی)

 3-دکتر مهدی محمدی فر(متخصص رادیولوژی)

 4-دکتر ایوب جهانبخشی (متخصص رادیولوژی)

نشانی مطلب در وبگاه گروه رادیولوژی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=164.9605.17384.fa
برگشت به اصل مطلب