دبیر خانه منطقه شش آمایشی کشوری- گالری تصاویر
تصاویر سومین نشست منطقه شش آمایشی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تصاویر سومین نشست منطقه شش آمایشی کشور (قزوین - ۹۴/۱۰/۱۷)

نشانی مطلب در وبگاه دبیر خانه منطقه شش آمایشی کشوری:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=179.10647.21405.fa
برگشت به اصل مطلب