چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار و رویدادها
شرکت در همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/8 | 
به اطلاع دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می رساند، جهت دریافت گواهی شرکت در همایش حتما باید از طریق سایت ثبت نام کنید.
لازم به ذکر است که برای دریافت گواهی مذکور نیازی به ارسال چکیده مقاله نمی باشد.
با تشکر
دبیر علمی همایش
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=186.11339.29583.fa
برگشت به اصل مطلب