دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی- صفحه اصلی
برگزاری کارگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/26 | 

کارگاه روشهای آمار زیستی با Stata (سطح۱) 
 

کارگاه "کارگاه روشهای آمار زیستی با Stata (سطح۱)" در ۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ تا ۲ توسط آقای دکتر محمد اصغری در گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید. 


 
نشانی مطلب در وبگاه دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=202.18473.65824.fa
برگشت به اصل مطلب