دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 

آدرس : زنجان، شهرک کارمندان، انتهای خیابان حاج احمد مهدوی،
دانشکده پزشکی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 

تلفن:  ۳۳۱۴۰۰- ۰۲۴

کد پستی: ۴۵۱۳۹۵۶۱۱۱
شماره فکس: ۳۳۴۴۹۵۵۳

 Zums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=202.18481.42715.fa
برگشت به اصل مطلب