دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی- پایان نامه ها
پایان نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/19 | 
پایان نامه های کارشناسی ارشد آمار زیستی
 
دانشجو پایان نامه
مرتضی کاظمی تعیین عوامل مؤثر بر مدت بستری بیماران در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان با استفاده از رگرسیون چندکی
زهره بیگدلی  بکارگیری روش تحلیل تشخیصی طولی برای تمایز مواجهه یا عدم مواجهه مصدومین شیمیایی با گاز خردل در سردشت – ایران 
سولماز نوروزی مدلسازی بقای مبتنی بر مخاطرات رقیب با حضور شکنندگی و کاربرد آن در تحلیل بقای سکته مغزی
سیده شادی نزاری بهینگی در طرح عاملی: مقایسه ی رویکردها برای ساختن یک طرح عاملی بهینه با کاربرد در داده های کارآزمایی بالینی
فریبا اشتری تجزیه و تحلیل چند متغیره طولی کفایت دیالیز با استفاده از مدل اثرات ثابت و تصادفی با رویرکرد روشهای بیزی
حمید کاوندی مدلبندی مکان- زمان ریسک هپاتیت در ایران
زهرا رستمی بکارگیری مدل اثرات آمیخته براساس بیز همیلتونی برای برآورد روند تغییرات و نقاط برش مرگ ومیر ناشی از بیمارهای قلبی و عروقی


 
نشانی مطلب در وبگاه دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=202.22363.62834.fa
برگشت به اصل مطلب