مرکز رشد فناوری سلامت- شرایط عضویت
شرایط عضویت:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/4 | 
  • متقاضیان ورود به دوره ی رشد باید دارای شخصیت حقوقی ( شرکت یا موسسه ی ثبت شده یا آماده ثبت ظرف مدت معین) باشند.
  • فعالیت موسسه بر روی ایده فناورانه خاص که دارای توجیه فنی و اقتصادی است متمرکز شده باشد.
  • حداقل نیمی از اعضاءگروه دارای مدرک کارشناسی باشند.
  • حداقل یک نفر به صورت تمام وقت در محل استقرار موسسه حضور داشته باشد.
  • حداقل یک نفر از اعضای اصلی به صورت فعال حضور داشته باشد.
  • در مرحله ی رشد مقدماتی، حداکثر نیمی از اعضاء هسته می توانند دانشجوی ترم آخر کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی باشند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد فناوری سلامت:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=210.13616.29059.fa
برگشت به اصل مطلب