مرکز رشد فناوری سلامت- مدارک لازم جهت پذیرش در مرکز رشد
مدارک لازم جهت پذیرش در مرکز رشد:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/4 | 

1- فرم تکمیل شده پذیرش در مرکز

2-کپی کارت ملی کلیه اعضا (یک برگ)

3-کپی شناسنامه کلیه اعضا (یک برگ)

5- فایل عکس اسکن شده کلیه اعضا

6- عقد قرارداد با مرکز رشد (پس از تصویب طرح)

7- حضور صاحب یا صاحبان امضای مجاز جهت امضای قرارداد

نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد فناوری سلامت:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=210.13618.29061.fa
برگشت به اصل مطلب