معاونت اجتماعی- معرفی کارشناسان و شرح وظایف
معرفی کارشناسان دبیرخانه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/26 | 
معرفی کارشناسان دبیرخانه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شهره جعفری پایبندی کارشناس سلامت و امنیت غذائی
مهندس حسن سیفی کارشناس سلامت و امنیت غذایی و امور اطلاع رسانی و طبقه بندی اسناد و شواهد


خدیجه عباسی کارشناس سلامت و امنیت غذایی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.14843.38444.fa
برگشت به اصل مطلب