معاونت اجتماعی- معرفی اداره سازمان های مردم نهاد و امور خیرین سلامت
معرفی رئیس و کارشناسان اداره سازمانهای مردم نهاد و امور خیریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/26 | 
فاطمه بشیری موسوی رئیس اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت امور اجتماعی دانشگاه
نادیا جلال رزاقی کارشناس امور خیریه

رویا محمدی کارشناس امور خیریه

معصومه اوجاقلو کارشناس امور خیریهلیلا شریفی

علی رجبی

امیرعباس بارعی مهر
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.14856.38446.fa
برگشت به اصل مطلب