معاونت اجتماعی- معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد
معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/22 | 

معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد

شرایط لازم  جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم 
نکته مهم : معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد معافیت مشروط می باشد و اعطای معافیت صرفا در صورتی انجام می شود که مقررات ذیل در فعالیت سازمان لحاظ شود :
  1.  ثبت شخصیت حقوقی 
  2.   اخذ مجوز (پروانه فعالیت ) از مراجع قانونی ذیربط 
  3.  تصریح اساسنامه بر مفاد ماده 139 ق . م . م . ( ماهیت غیرانتفاعی و  پیگیری امورعام المنفعه ، حق معامله و برداشت شخصی ، تعیین تکلیف اموال قبل و بعد از انحلال )
  4.  افتتاح حساب بانکی و انجام کلیه امورمالی از طریق بانک
  5.  تشکیل پرونده  دراداره امور مالیاتی محل اقامت بلافاصله بعد از دریافت پروانه فعالیت + اخذشماره اقتصادی
  6.  تعیین ناظر مالی توسط اداره دارایی 
  7.  تسلیم اظهارنامه مالیاتی درپایان هرسال مالی توسط سمن .
  8.  تمرکزکلیه فعالیتها در چهارچوب موضوع فعالیت و اهداف مندرج دراساسنامه مصوب و عدم انجام فعالیتهای تجاری صرف .
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.14858.32643.fa
برگشت به اصل مطلب