معاونت اجتماعی- مراکز تحقیقاتی استان زنجان
مراکز تحقیقاتی استان زنجان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/27 | 
مراکز تحقیقاتی استان زنجان
ردیف نام مرکز تحقیقات مسئول آدرس
1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر  سلامت دکتر مظلوم زاده بیمارستان ولیعصر(عج)
2 مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک دکتر چیتی بیمارستان  ولیعصر(عج)
3 مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان دکتر علی رمضانی دانشکده پزشکی
4 مرکز تحقیقات نانو فناوری دارویی دکتر کبری رستمی زاده دانشکده داروسازی
5 مرکز تحقیقات زیست فناوری دارویی دکتر مریم حسن دانشکده داروسازی
6 مرکز تحقیقات زخم های مزمن دکتر بهرام حاجی کریم بیمارستان شفیعیه
7 قطب علمی- آموزشی نانو فناوری دارویی کشور دکتر مهرداد حمیدی دانشکده داروسازی
8 مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی دکتر سید جمال حسینی دانشکده داروسازی
10 مرکز رشد فناوری سلامت دکتر مجید امین زارع دانشکده داروسازی
 11 مرکز تحقیقات میان رشته ای منطقه 6 کشور دکتر زین العابدین صفوی دانشکده پزشکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.15576.34307.fa
برگشت به اصل مطلب