معاونت اجتماعی- خیری ها
لوگو و وب سایت خیریه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/25 | 
موسسه خیریه آبشارعاطفه ها
موسسه خیریه آرمان زنگان
موسسه خیریه امدادگران عاشورا
موسسه خیریه ام اس
موسسه خیریه اتیسم
موسسه خیریه بهروان
www.behravan-zn.ir
موسسه خیریه توانبخشی بهبود
موسسه خیریه سالمندان (بنیان پاک)
موسسه خیریه تالاسمی
موسسه خیریه ترنم مهر باران
موسسه خیریه جامعه معلولین
موسسه خیریه نگهداری معلولین حیات
موسسه خیریه خانه دوست
موسسه خیریه دیابت
موسسه خیریه روزبه
موسسه خیریه رعد
http://avaye-raad.com
موسسه خیریه اعصاب و روان رازی
موسسه خیریه زنان کوثر ولایت
موسسه خیریه سرورویان اشراق
موسسه خیریه سکته حاد مغزی
موسسه خیریه شادینه زیست زنگان
موسسه خیریه شمیم احسان صالحین
موسسه خیریه طلوع رهایی --------------------------------- -----------------------------------
موسسه خیریه کلیوی
موسسه خیریه کلبه مهربانی کیا
موسسه خیریه محکم
موسسه خیریه مهرآفرین
موسسه خیریه مهرماندگار
موسسه خیریه متابولیک
موسسه خیریه مهرانه
موسسه خیریه مهر گستر
http://mehrgostar-psych.ir/tag/
موسسه خیریه مهدی موعود
موسسه خیریه مسلولین و جذامیان  زنجان
---------------------------------
موسسه خیریه مهرآوران کوثر --------------------------------- ----------------------------------
 مجمع خیرین زنجان
موسسه خیریه نابینایان
?
موسسه خیریه ناشنوایان (آوا)
موسسه همراهان سبزاندیشان
موسسه خیریه هفت باغ مهربانی
 
www.hbmz.ir
موسسه خیریه هموفیلی
موسسه خیریه ولیعصر
موسسه خیریه نگهداری معلولین دختران  (یاس)
-------------------------
موسسه خیریه حلماگستر

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.18013.41593.fa
برگشت به اصل مطلب