معاونت اجتماعی- دبیرخانه موزه سلامت
مسئول دبیرخانه موزه سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/2 | 
مسئول دبیرخانه موزه سلامت
مهندس حسن رضایی

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.20925.54764.fa
برگشت به اصل مطلب