معاونت اجتماعی- کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
برگزاری دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/6 | 

برگزاری دوازدهمین  جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان
دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ساعت ۱۱ صبح به ریاست استاندار محترم و  با حضور فرمانداران شهرستان ها و مدیران دستگاه اجرایی استان به طور مشترک با دومین جلسه ستاد ساماندهی متکدیان در سالن پیامبر اعظم استانداری به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید. دکتر قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان،  پیشنهادات زیر را در راستای برگزاری هرچه بهتر سومین مجامع سلامت استان بیان کردند: ۱- استفاده از ظرفیت های مجازی موجود در استان در زمان برگزاری مجامع سلامت ۲ - با نظر و تاکید استاندار محترم مجامع سلامت به صورت مجازی برگزار شود ۳- مجامع سلامت استان  در قالب کارگروه سلامت در اولین فرصت ممکن و در نظر گرفتن شرایط بحرانی استان برگزار شود ۴- سازمان ها و  نهاد های مرتبط با انجام پویش یا به روزرسانی اطلاعات و آمار موجود نسبت به استخراج میزان مشکل اقدام نمایند ۵ -سازمان‌ها و نهادهای مرتبط جهت رفع مشکل نسبت به اجرای برنامه عملیاتی تدوین و ارسال شده مکلف باشند ۶ - با توجه به رسالت و وظایف دستگاه های اجرایی و سازمان، مسئولیت هر دستگاه جهت جلوگیری از موازی کاری معین گردد.  دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان و رئیس جلسه ضمن تقدیر و تشکر از فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و حاضرین در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده را یکی از مهمترین کارگروه های استان بیان کردند. ایشان با انتقاد از اینکه پروتکل های بهداشتی به صورت کامل در استان رعایت نمی شود. استاندار زنجان ضمن اشاره به اذعان وزیر بهداشت و درمان در صدا و سیمای سراسری مبنی بر عملکرد و اقدام خوب استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی استان زنجان، و تقدیر از آنها، که در  حال حاضر دراستان آثار مثبت آن را ملاحظه می کنیم. در ادامه جلسه دکتر حقیقی ضمن تقدیر ویژه از دانشگاه علوم پزشکی استان به خاطر اقدامات خوب آنها در راستای پیشگیری و کنترل کووید ۱۹ و همچنین از همکاری سپاه و بسیج بخاطر اجرای طرح شهید سلیمانی تشکر کرده و آن را یکی از طرح‌های موفق استان  بیان کرده که در حال حاضر در سایر نقاط کشور نیز الگو شده و اجرا می گردد. استاندار محترم در پایان جلسه با اشاره به اینکه شأن کارگروه  تخصصی فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده بالاتر از شورای برنامه‌ریزی استان بوده، به شرطی که در این کارگروه طرح های مفید ارائه گردد و آن طرح ها مصوب شده و بتوان برای اجرای آنها  برنامه  های عملیاتی و راهکار عملی اتخاذ گردد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.20931.56524.fa
برگشت به اصل مطلب