معاونت اجتماعی- کمیته پیوست سلامت استان
کمیته پیوست سلامت :

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/9 | 
کمیته پیوست سلامت
کمیته پیوست سلامت : ایجاد حساسیت در سازمان ها نسبت به حفظ سلامت کارکنان خود ، سلامت محیط زیست پیرامون سلامت مصرف کنندگان خدمات و محصولات پاسخگویی اجتماعی آنها را افزایش می دهند. در تجربیات جهانی یکی از روش های ایجاد حساسیت به سلامت مردم در دستگاه ها ، نهادینه کردن ابزاری بنام"ارزیابی اثرات سلامتی"است.سازمان ها با در اختیار داشتن این ابزار قادرند سیاست های خود را نظر تاثیر آن بر سلامت مردم ، قبل، حین ویا بعد از اجرای سیاست ارزیابی کرده و تغییرات لازم را برای تولید سیاست های سالم تر انجام دهند. به همین منظور شیوه نامه ای تدوین شده است که سیاست ها، برنامه ها و پروژه های کلان استان را از حیث الزامات منفی ومثبت بر سلامت مردم بررسی کرده و پیشنهادات اصلاحی به شورای تصمیم گیری استان ارائه کند .
اعضاء کمیته :
 1. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ذیربط
 2. مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ذیربط
 3. مدیر گروه یا کارشناس مسئول گروه بهداشت محیط استان ترجیحا با مدرک کارشناسی ارشد
 4. کارشناس برنامه پیوست سلامت/ ارزیابی زیست محیطی در بخش سلامت
 5. کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
 6. کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای واگیردار استان
 7. کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای غیر واگیر استان
 8. یک فرد متخصص با معرفی و تایید مرکز سلامت محیط کار که ابلاغ همکاری آن در فازهای مشاوره و نظارت از طریق معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ذیربط به مدت ۵ سال صادر می گردد
 
اعضاء کمیته در استان زنجان:
                
 • آقای دکتر صائینی - معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان و دبیر کارگروه پیوست سلامت
 • آقای دکتر محمدرضا مهراسبی رئیس دانشکده بهداشت و معاون توسعه و مدیرین منابع دانشگاه
 • آقای مهندس جمال ناصحی فر- مدیرگروه بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه
 • آقای مهندس جلیل نصیری - کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه
 • آقای حسین معصومی کارشناس مسئول گروه مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه
 • خانم دکتر ملیحه نقدی - کارشناس مسئول گروه مبارزه با بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه
 • خانم مهندس  زهرا حسنی - کارشناس مسئول گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه
 • آقای مهندس حسن سیفی - کارشناس برنامه پیوست سلامت
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.20937.54914.fa
برگشت به اصل مطلب