معاونت اجتماعی- خانه مشارکت مردم در سلامت استان و شهرستان های تابعه
نشست مجازی کارگاه توانمند سازی.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/10 | 
نشست مجازی کارگاه توانمند سازی روسا، اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت، رابطین اجتماعی و کارشناس مسئولان دبیرخانه ساغ شهرستان های استان زنجان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
نشست کارگاه توانمند سازی روسا، اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت، رابطین اجتماعی و کارشناس مسئولان دبیرخانه ساغ شهرستان های استان زنجان روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۸ با حضور دکتر شعوری جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی و دکتر وفا رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت استان و کارشناسان ساغ استان در دفتر امور اجتماعی بصورت ویدئوکنفرانس تشکیل گردید. در شروع جلسه آقای دکتر شعوری، جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی، ضمن تشکر از حضور آقای دکتر وفا  رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت استان و سایر اعضای حاضر در جلسه، خانه های مشارکت مردم در سلامت را یکی از بازوهای اصلی نظام سلامت در تصمیم گیری جامعه دانستند و اعضای آن را انسان های شایسته و حافظان سلامت بیان کردند. ایشان با توجه به وضعیت کرونایی ایجاد شده را یک فرصت برای تغییر سبک زندگی دانسته و موقعیت ایجاد شده فعلی را  در صورت استفاده منطقی مفید بیان کردند.
در ادامه جلسه دکتر وفا، رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت در خصوص تشکیل خانه های مشارکت مردم در سلامت اظهار داشتند، خانه های مشارکت مردم در سلامت از سال های گذشته در شهرستان های زنجان با تمام افت و خیزهایش تشکیل گردید و در حال حاضر مشکلات قبلی از بابت تشکیل این خانه  ها رفع شده است، و مردم از اهداف خانه های مشارکت مردم در سلامت آشنا شده اند و خانه های مشارکت روی یک ریل حرکت می کند. ایشان در ادامه صحبت هایشان به نقش خانه های مشارکت مردم در سلامت و شناخت درست مطالبات مردم و انتقال آن به دستگاه های اجرایی ذیربط را تاکید داشتند که در همین راستا انتظارات و خواسته های درست مردم را به مسئولان  و انتقال درست اقدامات مسئولان به مردم را روش و حرکت درست در مسیر خانه های مشارکت مردم در سلامت بیان کردند.
در پایان جلسه مهندس سیفی از کارشناسان ساغ استان درخصوص نحوه توانمندسازی اعضای خانه های مشارکت مردم در سلامت و فواید تشکیل و فعالیت خانه های مشارکت مردم در سلامت مطالبی را بیان کردند
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.20938.54958.fa
برگشت به اصل مطلب