معاونت اجتماعی- هماهنگی برنامه های سلامت استان ( سالمندان- بیماری های غیر واگیر- و............)
دومین جلسه جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/4 | 
دومین جلسه جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت استقرار برنامه های سلامت سالمندان با موضوع "رتبه بندی پروژه ها" در مورخه۹۹/۰۵/۱۴ در امور اجتماعی
جلسه با حضور: آقای دکتر شعوری جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی، آقای دکتر وفا رئیس خانه مشارکت استان و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان و نیز کارشناسان مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر آقای دکتر صیدی و خانم حسینخانی کارشناس سلامت سالمندان (شهروندان ارشد) معاونت بهداشتی، آقای عباسی رئیس شورای پیام گزاران سلامت دستگاه های اجرایی استان و کارشناسان دبیرخانه ساغ واحد امور اجتماعی برگزار گردید. در ابتدا آقای دکتر شعوری ضمن عرض خیر مقدم به حضار، بیاناتی با عناوین ذیل: باید منزلت ‌شهروندان ارشد را قدر بدانیم و از تجارب ذیقیمتشان استفاده بکنیم و با وجود شیوع جهانی بیماری کرونا اهمیت فعالیت های پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر بقوت خود باقیست چرا که در صورت ابتلا شهروندان ارشد ساپورت نشده و یا شهروندان در بازه سنی ۷۰-۳۰ ساله با وجود یک بیماری مزمن و غیر واگیر، در معرض مرگ ناشی از کوید ۱۹ قرار خواهند گرفت، لذا جهت کاهش تلفات این پاندمی در کشورمان باید تلاش همکاران واحد بیماریهای غیر واگیر و واحد سلامت سالمندان و واحدهای مرتبط بیش از پیش پررنگتر شود، ارائه فرمودند.
سپس کارشناس دبیرخانه ساغ پروژه های پیشنهادی واحدهای بیماریهای غیر واگیر وسلامت سالمندان جهت رتبه بندی در جلسه مطرح نمودند، در ادامه بحث و تبادل لازم برای رتبه بندی پروژه ها انجام گردید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.20945.54818.fa
برگشت به اصل مطلب