معاونت اجتماعی- هماهنگی برنامه های سلامت استان ( سالمندان- بیماری های غیر واگیر- و............)
چهارمین جلسه جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/10 | 
چهارمین جلسه جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت استقرار برنامه های سلامت سالمندان با موضوع "ساماندهی امور سالمندان"
جلسه ای در مورخه ۹۹/۰۹/۰۵ با عنوان ساماندهی امور سالمندان در دفتر ریاست دانشگاه عتوم پزشکی زنجان با حضور آقای دکتر قزلباش و آقای دکتر شعوری، جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی، آقای دکتر صائینی معاونت بهداشت و آقای دکتر سرداری معاونت توسعه و آقای دکتر آرمان کیا معاونت درمان و نماینده خانم دکتر نوبرانی معاونت  غذا و دارو و نیز کارشناسان ساغ و سالمندان معاونت بهداشت تشکیل شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.20945.54956.fa
برگشت به اصل مطلب