معاونت اجتماعی- منع تبلیغ کالاهای آسیب رسان بر سلامت
جلسه کمیته منع تبلیغ کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 
جلسه کمیته منع تبلیغ کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت برگزار شد

کمیته منع تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت با دستور کار "تبیین موضوع تعیین عوارض بر فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، ارائه گزارش اقدامات به عمل آمده در زمینه منع تبلیغ و مصرف دخانیات و ..." در مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ برگزار شد .
کمیته منع تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت صبح شنبه بیستم دی‌ماه سال‌جاری با دستور کار "تبیین موضوع تعیین عوارض بر فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، ارائه گزارش اقدامات به عمل آمده در زمینه منع تبلیغ و مصرف دخانیات و گزارش اقدامات به عمل آمده در زمینه نظارت بر صدور مجوز و ممانعت از تبلیغ و القای مصرف دخانیات در محل عرضه" به ریاست دکتر علی صیدی رئیس گروه پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان و با حضور کارشناس ساغ و اعضای کمیته منع تبلیغ کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت در سالناجتماعات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.20946.55790.fa
برگشت به اصل مطلب