اداره مشاوره دانشجویی- کارشناسان اداره سلامت و روان
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/15 | 
مددکار اجتماعی: ژیلا معصومی
تصحیلات: کارشناس علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی - کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی

شرح وظایف:
 • تکمیل پرونده مددکاری مراجعه کننده و ثبت اطلاعات مورد نیاز برای پیگیری کار مراجع
 •  بررسی موقعیت دانشجویان ارجاعی به اداره مشاوره و نیز خانواده آنان از طریق لازم بازدید منزل مراجعه به محل کار مراجعه به خوابگاه و
 • اعزام دانشجویان نیازمند به مراکز پزشکی و موسسات خدمات اجتماعی مرتبط با مشکل دانشجو
 • شناسایی منابع اجتماعی و رفاهی و بهداشتی برای کمک به حل مشکلات دانشجویان و تهیه آمار و اطلاعات جهت برطرف کردن مشکلات موجود با همکاری سایر اعضای دفتر مشاوره
 • بررسی و پیگیری دانشجویان با افت تحصیلی (با همکاری آموزش هر دانشکده) و ارجاع به مشاورین و روانشناسان مرتبط هر دانشکده
 • ایجاد رابطه صحیح و همکاری با کادر آموزشی و اداری دانشگاه و سایر کارکنان در رابطه با حل مشکلات دانشجو
 •  حضور و ارتباط مستمر با دانشجویان ساکن خوابگاه
روانشناسی: 
تصحیلات: 
 شرح وظایف:
 • تکمیل پرونده روانشناختی مراجعه کنندگان و ثبت اطلاعات مورد نیاز
 •  مصاحبه روانشناختی، ارزیابی، تشخیص و تعیین نوع مشکل
 •  طرح ریزی و اجرای فرایند تغییر، تعدیل یا درمان و پیگیری آن
 • ارائه اطلاعات و شرکت در تحقیقات و پژوهش‌های مربوطه
 •  شرکت در کارگاههای باز آموزی  و همایش های مرتبط به منظور دستیابی به اطلاعات روز در زمینه حرفه ای
 •  همکاری در تهیه جزوات اطلاع‌رسانی (بروشور، پمفلت و ...) برای دانشجویان و سایر واحدها
 • همکاری در زمینه برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیری به منظور کاهش و رفع مشکلات
 •  شرکت در جلسات اداره مشاوره
 •  ارائه خدمات روانشناختی در خوابگاه های دانشجویی
 •  انجام خدمات مشاوره تلفنی
 •  انجام امور محوله به تشخیص رئیس اداره مشاوره دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه اداره مشاوره دانشجویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=229.16259.36663.fa
برگشت به اصل مطلب