مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی- معرفی مدیر
معرفی مدیریت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نام نام خانوادگی : مهندس فریدون نقیلو

سمت : سرپرست مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی

مدرک تحصیلی : مهندسی عمران - عمران
تلفن تماس : 33156233 - 024

آدرس پستی : زنجان - ضلع شمالی بلوار آزادی - ساختمان شماره 3

پست الکترونیکی:سابقه فعالیت :
- طراح و ناظر پروژه های عمرانی دانشگاه  و دارای بیش از22  سال سابقه فعالیت در زمینه  امور عمرانی
- کارشناس عمومی سازمان نظام مهندسی زنجان  
-طراح و ناظر پایه یک سازمان نظام مهندسی استان زنجان
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=23.7227.11300.fa
برگشت به اصل مطلب