مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات- فرم ها
فرم های قابل دانلود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/5 | 
لطفا جهت دانلود فرم مربوطه بر روی لینک های زیر کلیک فرمائید:


 ۱- پروپوزال طرح تحقیقاتی هیات علمی
 ۲- پروپوزال پایان نامه تحقیقاتی
 ۳- پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز متابولیک
 ۴- پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجویی
 ۵- پروپوزال طرح تحقیقاتی HSR
 ۶- فرم گزارش پیشرفت مرحله ای طرح تحقیقاتی
 ۷- فهرست هزینه های طرح تحقیقاتی هیئت علمی / HSR
 ۸- فهرست هزینه های پایان نامه / طرح دانشجویی
 ۹- نمونه تفاهم‌نامه اجرای طرح مشترک
 ۱۰- فرم پروپوزال مطالعات مرور سیستماتیک
 ۱۱- فرم گزارش پیشرفت پایان نامه تحقیقاتی
 ۱۲- فرم ناظر طرح های تحقیقاتی
 ۱۳- فرم درخواست افزودن همکار به طرح/پایان نامه تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴- فرم ترجمان دانش
۱۵- نمونه فرم تفاهم نامه انگلیسی
۱۶- قرارداد پایان نامه دانشجویی 
۱۷- فرم گزارش نهایی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی  
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات:
http://zums.ac.ir/find.php?item=24.466.33884.fa
برگشت به اصل مطلب