واحد آموزش مداوم دانشگاه- فرم ها
فرم های مورد نیاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
1-اصلاحیه فرم گرفتن مجوز برنامه ها
2-فرم تقاضای شرکت در کمیته ماده 6 آموزش مداوم
3-فرم حضور غیاب دوره های اموزش مداوم
4-فرم درخواست صدور گواهی نهایی (پنج ساله آموزش مداوم )
5-نمونه فایل بروشور

 
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزش مداوم دانشگاه:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=240.16289.36695.fa
برگشت به اصل مطلب