واحد آموزش مداوم دانشگاه- اخبار و رویدادها
وبینار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/1 | 


نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزش مداوم دانشگاه:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=240.16295.46408.fa
برگشت به اصل مطلب