واحد آموزش مداوم دانشگاه- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/20 | 
آدرس : زنجان - ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - طبقه دوم معاونت آموزشی دانشگاه - واحد آموزش مداوم - کد پستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۱۳

شماره تماس   ۳۳۰۱۸۶۶۰-۰۲۴

پست الکترونیک : Zanjan-CMEzums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزش مداوم دانشگاه:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=240.16338.36785.fa
برگشت به اصل مطلب