گروه فارماکولوژی- سمینارهای دانشجویی
سمینارها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/2 | 
 
سمینار 1
 
عنوان:
آلزایمر،  فاکتورهای بروز و روش های درمان آن
 
 
ارائه دهنده:
دکتر زینب پورمنصوری
 
زمان و مکان برگزاری:
سه شنبه 7 ام اردیبهشت
 
ساعت: 12:30
 
سالن رازی


 
سمینار 1
 
عنوان:
اتوفاژی، انواع و روش های ارزیابی آن 
 
 
ارائه دهنده:
ثمین عباسزاده  دکتر
زمان و مکان برگزاری:
یکشنبه 22 ام اردیبهشت
 
ساعت: 12:30
 
سالن رازی

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه فارماکولوژی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=243.17335.39316.fa
برگشت به اصل مطلب