کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی- عملکرد سال 1400
عملکرد سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/11 | 
بسمه تعالی
گزارش عملکرد ۱۴۰۰ - pdf

*******************
 
بخش تهیه منابع :
تهیه لیست خرید کتاب از طریق نیازسنجی از اساتید گروههای آموزشی
– خرید اینترنتی کتاب
– پیگیری کتابهای خریداری شده از نمایشگاه
 – اضافه کردن کتابهای خریداری شده به مجموعه کتابخانه
– ارزیابی کتابهای اهدایی و اضافه کردن آنها به مجموعه
 
بخش خدمات آموزشی :
شرکت در کارگاههای برگزارشده کتابخانه مرکزی
 
بخش پایان نامه ها :
ثبت پایان نامه های دانشجویان مرکز شامل گروههای تخصصی روانپزشکی و ارشد روانشناسی بالینی
 
بخش خدمات عمومی :
عضویت دانشجویان درحال تحصیل درمرکز
ضدعفونی هرروز مجموعه کتابخانه

خدمات امانت کتاب
پاسخگویی و راهنمایی مراجعین
حفظ و نگهداری مجموعه فیزیکی کتابخانه
آماده سازی منابع تهیه شده جهت استفاده مراجعین
تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
اطلاع رسانی خدمات کتابخانه و نصب اطلاعیه های ارسالی
تهیه آیین نامه کتابخانه
اصلاح و روزآمد سازی وب پیج کتابخانه
حضور مستمر کارکنان کتابخانه و ارائه خدمات به کاربران در تمام مدت اپیدمی ویروس کرونا
 
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی:
http://zums.ac.ir/find-257.24846.67950.fa.html
برگشت به اصل مطلب