مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان- معرفی واحد
معرفی واحد اعتباربخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
معرفی واحد اعتباربخشی به همراه شرح وظایف اصلی : 

نام و نام خانوادگی : مریم بخشی

سمت : کارشناس مسئول اعتباربخشی بیمارستانها

رشته تحصیلی : کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -کارشناسی ارشد مدیریت MBA
تلفن تماس : ۳۳۰۱۸۷۳۸-۰۲۴ 
آدرس پست الکترونیکی اداره اعتباربخشی  :    acereditationzums.ac.ir 


                                             

         

 •  اعتبار بخشی سالانه موسسات درمانی دولتی وخصوصی
 •  انجام مکاتبات مربوط به اعتباربخشی بیمارستان ها با وزارت متبوع
 • پیگیری و اخذ گواهینامه های اعتباربخشی بیمارستانها
 • تعامل و مکاتبات مربوطه با سازمانهای بیمه گر
 • ارائه آموزش و راهکارها جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در موسسات درمانی در بخش دولتی وخصوصی
 • بازدید و ارزیابی واحدهای درمانی  در رابطه با توسعه ،راه اندازی وایجاد بخشهای جدید
 • مشاوره و همکاری با مراکز تحت پوشش در پیاده سازی استانداردهای اطاق عمل، مراکز استریلیزاسیون، اورژانس، بخش های ویژه، کمیته های بیمارستانی، واحد تغذیه، ساختمان و تاسیسات
 • برگزاری سمینارها ، کنفرانسها و کلاسهای آموزشی در زمینه شغلی و ایفای نقش پرسنل در واحدهای مرتبط
 • ابلاغ فرمت صورتجلسه و پیگیری کمیته ها به بیمارستانها به منظور یکسان سازی فرمت صورتجلسه ها
 • شرکت در کمیته های بیمارستانها جهت نظارت بر برگزاری منظم کمیته ها
 • دریافت صورتجلسات کمیته ها از بیمارستانها به صورت ماهانه و تجزیه و تحلیل آنها

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=259.17296.39249.fa
برگشت به اصل مطلب