همایش دانشجویان دندانپزشکی- محورهای همایش
محورهای اولین همایش دانشجویان دندانپزشکی زنجان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 
محورهای اولین همایش دانشجویان دندانپزشکی زنجان:
1- علوم پایه در دندانپزشکی
2- اخلاق حرفه ای در دندانپزشکی
3- کاربرد فناوریهای نوین در دندانپزشکی
4- اصول تشخیص تا درمان در کلیه حوزه های دندانپزشکی
5- ایمنی و سلامت حرفه ای (کنترل عفونت، حفاظت از بیمار وپرسنل)
نشانی مطلب در وبگاه همایش دانشجویان دندانپزشکی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=271.18226.42213.fa
برگشت به اصل مطلب