همایش دانشجویان دندانپزشکی- کارگاه ها
کارگاه های اولین همایش دانشجویان دندانپزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 
کارگاه های اولین همایش دانشجویان دندانپزشکی:
  • کاربرد لیزر در دندانپزشکی
  • ارتودنسی یا ونیر
  • استفاده از سیستم CAD،CAM   و CAE  در دندانپزشکی
  • تفسیر CBCT
نشانی مطلب در وبگاه همایش دانشجویان دندانپزشکی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=271.18231.42216.fa
برگشت به اصل مطلب