همایش دانشجویان دندانپزشکی- برقراری ارتباط
ارتباط با دبیرخانه اولین همایش دانشجویان دندانپزشکی زنجان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 
ارتباط با دبیرخانه اولین همایش دانشجویان دندانپزشکی زنجان:
  • آدرس پست الکترونیک همایش: zdsczums.ac.ir
  • شماره تماس دبیرخانه: 33148195-024
نشانی مطلب در وبگاه همایش دانشجویان دندانپزشکی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=271.18234.42218.fa
برگشت به اصل مطلب