نخستین جشنواره بین المللی سلامت و هنر- آیین نامه جشنواره
آیین نامه جشنواره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
.
نشانی مطلب در وبگاه نخستین جشنواره بین المللی سلامت و هنر:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=275.18747.44532.fa
برگشت به اصل مطلب