اداره کتب و انتشارات- کارگاه ها و همایش‌ها
دومین همایش سراسری روسای انتشارات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 


برگزاری سومین همایش روسای ادارات و کارشناسان انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

برگزاری دومین همایش سراسری روسای ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور


 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=28.16240.36530.fa
برگشت به اصل مطلب