اداره کتب و انتشارات- سال 1400
سال۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/16 | 
اطلس داده‌های زیست رفتاری و مارکرهای خونی هپاتیت B و C 

تالیف: دکتر علیرضا شغلی 
  نوع کتاب: تالیف
  موضوعات: هپاتیت ب، شاخص‌های زیست شیمیایی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک:۲-۲۷-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۱۵۷ص
   قیمت: ۲۸۰۰۰۰۰ ریال
   قطع: وزیری
راهنمای آموزشی ایمنی زیستی و حفاظت کارکنان آزمایشگاه تشخیص مولکولی کووید۱۹ 

گردآوری: دکتر بهروز جوهری، دکتر شیرازه ارقامی، دکتر حمید معدنچی
  نوع کتاب: گردآوری
  موضوعات: کرونا ویروس ،پیشگیری، جنبه های بهداشتی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک:۶-۲۹-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۹۰ص
   قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال
   قطع: وزیری
نقش عامل انسانی در ایمنی 
رویکرد انسان محور در پیشگیری از حادثه

تالیف: دکتر شیرازه ارقامی، دکتر مصطفی پویاکیان
  نوع کتاب: تالیف
  موضوعات: حوادث، ایمنی صنعتی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک:۸-۲۵-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۳۳۴ص
   قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال
   قطع: وزیری
پرستاری در تست‌های تشخیصی و آزمایشگاهی قلبی
گردآورندگان: محسن کمالی، سیدکاظم موسوی
  نوع کتاب: گردآوری
  موضوعات: قلب، تشخیص آزمایشگاهی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک:۵-۲۶-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۱۸۹ص
   قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال
   قطع: وزیری
الگوریتم ایمونوسرولوژی
پدیدآورندگان: دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده، دکتر احمد خلیلی، محمدجواد نوری و دیگران...
  نوع کتاب: تالیف
  موضوعات: ایمنی شناسی بالینی،دستنامه آزمایشگاهی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک:۴-۲۳-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۴۴۹ص
   قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال
   قطع: وزیری

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=28.24525.66382.fa
برگشت به اصل مطلب