اداره کتب و انتشارات- درباره اداره کتب و انتشارات
وظایف و اهداف انتشارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  وظایف و اختیارات اداره کتب و انتشارات دانشگاه

  

  تشکیلات

 

  از نظرتشکیلاتی، اداره کتب و انتشارات دانشگاه یکی از واحدهای تحت نظارت معاونت تحقیقات و فناوری  دانشگاه می‌باشد.

 

  وظایف و اختیارات

 

  ۱- پذیرش آثار مستقیما َاز معاونین پژوهشی دانشکده‌های تابعه دانشگاه به منظور طرح در شورای انتشارات جهت چاپ و نشر آنها انجام می پذیرد.

  ۲- نظارت بر حسن جریان امور انتشارات اعم از اداری، مالی، فنی، علمی، پژوهشی و امور مربوط به وزارت ارشاد.

  ۳- انجام امور مربوط به چاپ و انتشار کتب مصوب شورای انتشارات دانشگاه.

 

  ۴- تامین کلیه وسایل و لوازم مورد نیازدر ارتباط با امور چاپ و نشر.

 

  ۵- تشویق و ترغیب اعضاء هیئت علمی به ترجمه و تألیف کتب علمی و درسی مورد نیاز برای رشته‌های موجود دانشگاه.

 

  ۶- عرضه و فروش انتشارات دانشگاه در نمایشگاههای داخلی و نمایشگاه بین المللی تهران

 

  ۷- همکاری با سایر مؤسسات انتشاراتی دانشگاههای علوم پزشکی به منظور مبادله کتاب

 

  ۸- پیش‌بینی بودجه و نیازهای مربوط به ادراه انتشارات.

 

  ۹- گزارش عملکرد مالی سالیانه به شورا در پایان هر سال مالی.

 

  ۱۰- نظارت و هماهنگی کلیه اموری چاپی

 

 

 

 

  اهداف اداره انتشارات:

 

  ۱- ترغیب استادان موفق و با تجربه در تالیف کتابهای تخصصی آموزشی و ایجاد تسهیلات اجرایی لازم

 

  ۲- تعیین اولویت برای چاپ کتابهای دانشگاهی

 

  ۳- ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات قبل از چاپ و نشر کتاب های دانشگاهی، چاپ و نشر آنها پس از عقد قرارداد با ناشرین ذیصلاح انجام خواهد شد .

 

  ۴- ایجاد هماهنگی در تدوین و بازنگری جزوات کارگاههایی که در معاونت های آموزشی – پژوهشی دانشگاه برگزار می شوند

 

  ۵- تدوین دستورالعمل برای چگونگی تشویق مولفین و نویسندگان مقالات برگزیده

 

  ۶- تدوین دستورالعمل برای چگونگی شرکت دانشجویان در فعالیتهای علمی – اجرایی انتشارات دانشگاه

 

 

نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=28.2477.2257.fa
برگشت به اصل مطلب