اداره کتب و انتشارات- وظایف و اهداف
وظایف و اهداف اداره انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  معرفی

  اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( Zanjan University of Medical Sciences Publications ) درسال 1388 تأسیس گردید. این اداره با هدف ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات در خصوص چاپ و نشر کتب و منابع دانشگاهی حاصل از فعالیتهای علمی - پژوهشی استادان، محققان و دانشجویان دانشگاه، فعالیت مستمر خود را ادامه می‌دهد. اهداف این اداره، ارایه بستری مناسب جهت انتشار تولیدات علمی – پژوهشی اساتید و محققان و دانشجویان دانشگاه، می باشد و در نظر دارد با هدف ارتقا و رونق چاپ و نشر، موجبات رشد و تعالی جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را در سطح کشور و بین الملل فراهم سازد.

تشکیلات وظایف و اهداف اداره کتب و انتشارات دانشگاه

  از نظرتشکیلاتی، اداره کتب و انتشارات دانشگاه یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می‌باشد.

  وظایف و اختیارات

  1- پذیرش آثار  َاز مولفین محترم به منظور طرح در شورای انتشارات جهت چاپ و نشر آنها انجام می پذیرد.

  2- نظارت بر حسن جریان امور انتشارات اعم از اداری، مالی، فنی، علمی، پژوهشی و امور مربوط به وزارت ارشاد.

  3- انجام امور مربوط به چاپ و انتشار کتب مصوب شورای انتشارات دانشگاه.

  4- تشویق و ترغیب اعضاء هیئت علمی به ترجمه و تألیف کتب علمی و درسی مورد نیاز برای رشته‌های موجود دانشگاه.

  5- همکاری با سایر مؤسسات انتشاراتی دانشگاههای علوم پزشکی به منظور مبادله کتاب

  6- پیش‌بینی بودجه و نیازهای مربوط به ادراه انتشارات.

 7- گزارش عملکرد مالی سالیانه به شورا در پایان هر سال مالی.

  8- نظارت و هماهنگی کلیه اموری چاپی

  اهداف اداره انتشارات:

  1- ترغیب استادان موفق و با تجربه در تالیف کتابهای تخصصی آموزشی و ایجاد تسهیلات اجرایی لازم

  2- تعیین اولویت برای چاپ کتابهای دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=28.2478.2258.fa
برگشت به اصل مطلب