اداره کتب و انتشارات- کارکنان
معرفی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر اطلاع رسانی دانشگاه

AWT IMAGE

 دکتر علی بهروزی
پست الکترونیک :abehroozyzums.ac.ir                
تلفن: ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۲۹

فکس: ۰۲۴۳۳۴۲۲۴۷۷۰مدیر مسئول اداره انتشارات


    اسمعیل رحمانی 
   کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
   تلفن:۳۳۱۵۶۱۲۲-۰۲۴
  آدرس پستی : زنجان، ابتدای خیابان جمهوری اسلامی، ساختمان شماره ۲ستاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کارشناس اداره انتشارات
  سمیرا برجی
   کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  تلفن: ۳۳۱۵۶۱۲۲-۰۲۴
  ایمیل : heliahiva۸۸yahoo.com
  ایمیل دانشگاهی: sborjizums.ac.ir
  آدرس پستی : زنجان، بلوار آزادی، ساختمان شماره ۱ستاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=28.2479.2260.fa
برگشت به اصل مطلب