دانشکده پرستاری و مامایی- ..
ریاست دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی موسائی فرد
                  
مرتبه علمی:
 استادیار 

رشته:  دکتری پرستاری 

پست الکترونیک: rezatnomzums.ac.ir

تلفن: ۳۳۱۴۸۳۱۸
CV

بسمعه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان اولین واحد آموزش عالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و با سابقه ای بیش از ۳۶ سال در راستای ارتقا سطح سلامت افراد جامعه و فراهم  سازی خدمات با کیفیت بالا به تربیت نیروهای پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اشتغال دارد. این دانشکده با بهره گیری از کادر هیات  علمی مجرب و کارکنان توانمند در واحدهای آموزشی و اداری و با تکیه برپتانسیل دانشجویان ساعی به عنوان مهمترین محصول مراکز آموزش عالی، تلاش دارد نیروی کارآمد و ارزش مدار با توانمندی ارائه خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف پیشگیری تربیت نموده و با ایجاد جوی ایده پرور توام با همدلی  در محیطی فرحبخش و با مشارکت جمعی موجبات تحقق آرمانهای این دانشکده را در راستای تحول خدمات بهداشتی و درمانی فراهم سازد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=303.21169.52706.fa
برگشت به اصل مطلب