شبکه بهداشت و درمان ابهر- اخبار
اعلام نیاز پزشک خانواده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/5/12 | 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر به منظور تامین نیروی پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش طبق جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.
 جهت دریافت اطلاعات بیشتر با آقای علی اکبری کارشناس مسئول گسترش شبکه تماس حاصل فرمایید. 02435270082

ردیف
نام مرکز
تعداد پزشک مورد نیاز
1
مرکز بهداشتی درمانی صائین قلعه2
2
مرکز بهداشتی درمانی شناط
1
3
مرکز بهداشتی درمانی دولت آباد - درسجین
1

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ابهر:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=37.5368.19551.fa
برگشت به اصل مطلب