واحد اطلاع رسانی دارو- ADR
اطلاعیه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اشتباه در مصرف دارو توسط بیمار به دلیل تحویل نامناسب دارو
نشانی مطلب در وبگاه واحد اطلاع رسانی دارو:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=45.1121.5327.fa
برگشت به اصل مطلب