واحد اطلاع رسانی دارو- اطلاعیه ها
اطلاعیه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هشدار درخصوص عوارض ناشی از مصرف دگزامتازون تزریقی
نشانی مطلب در وبگاه واحد اطلاع رسانی دارو:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=45.1130.5329.fa
برگشت به اصل مطلب