واحد اطلاع رسانی دارو- اطلاعیه ها
اطلاعیه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

داروهای خوراکی پوکی استخوان و احتمال افزایش خطر ابتلا به سرطان مری

نشانی مطلب در وبگاه واحد اطلاع رسانی دارو:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=45.1130.5347.fa
برگشت به اصل مطلب